FANDOM


Main Leads Edit

 1. Kunwar Amarjeet Singh as Reyansh Singhania "Rey"
 2. Shakti Mohan as Kriya Ghai
 3. Vrushika Mehta as Sharon Rai Prakash
 4. Shantanu Maheshwari as Swayam Shekhawat

Season 2 Parallel Leads Edit

 1. Sumedh Mudgalkar as Raghavendra Pratap Singh "Raghav"
 2. Jason Tham as Karma Wangchuk
 3. Anusua Choudhary as Huma Ali
 4. Pratibha Paul as Ishika Chakravorti


Ex- Leads Edit

 1. Vrinda Dawda as Taani Shekhawat
 2. Sneha Kapoor as Sharon Rai Prakash
 3. Kunwar Amarjeet Singh as Reyansh Singhania "Rey"
 4. Shakti Mohan as Kriya Ghai